Fantasin är gränslös

Blogg

Kamera teknik del 1, Bländare, Slutare och ISO

Inledning: 

För att en bild skall bli korrekt exponerad, alltså inte för mörk eller ljus så finns de någa saker fotografen kan göra och ändra för att hitta just sin bild.  De tre stora sakerna är bländare, Slutare och iso. Dessa 3 kommer få en genomgång i detta inlägg.  Det finns givetvis många andra saker som fotografen kan göra också och vi kommer till några av dem längre fram. Vi kommer inte gå in i vad som är rekommenderat att använda när och för vad. utan det är upp till fotografen. Finns väldigt få rätt och fel för allt beror på vad du vill få fram.

Bländare:

Bländaren reglerar mängden ljus som släpps in vid den givna tidpunkten. Det finns många olika öppningar beroende på om fotografen vill släppa in mycket eller lite ljus till sensorn. Bländaren sitter i objektivet och gå i många fall att se om man tittar genom objektivet när det inte är monterat på en kamera.  Bländaren skrivs ut i f-Värde på objektiven. Ju lägre f-värde desto större öppning har bländaren.

Aperture-Chart

Vid låga tal släpps mer ljus in än vid höga tal som illustreras av bilden ovan.

Bländaren reglerar även skärpedjupet på bilden  (Dof som de ofta pratas om. står för depth of field). Vid strö bländar öppning ( lågt f-värde) så blir skärpedjupet kort, ju mindre bländare (högre f-värde) som användes desto längre skärpedjup får bilden. Men det medför också att mindre ljus släpps in till sensorn.

För att styra bländaren själv behöver kameran vara inställd på A/AV eller M läge.  Bilden nedan visar samma motiv från bländare f/2,8 upp till bländare F/22

11654085_1145995072093745_437646748_o

 

Slutare:

Om bländaren reglerar mängden ljus som släpps in så reglerar slutaren hur länge ljuset släpps in. För att få en exponering så som fotografen vill. Slutartiden mäts vanligtvis i sekunder eller del av sekunder. 1/60 är ett exempel då en 60 del av en sekund. om det visar 1′ i displayen så står det för 1 sekund.  Längre slutartid medför att mer ljus hinner komma in.

Slutaren påverkar också hur mycket rörelse det blir i en bild. Lång slutare så kommer mycket rörelse synas. mot kort som fryser motivet. Detta är en avvägning som fotografen måste göra.

För att styra slutaren själv behöver kamerna vara inställt på S/TV eller M läge. Bilden nedan illustrerar hur snabb slutare kan frysa en bild medan lång slutare kan göra den mjukare.

899144_1145995258760393_1541506621_o

ISO:

Iso påverkar sensorns ljus känslighet. ju högre siffra desto mindre ljus behövs för att det skall bli korrekt exponerat. t.ex. om kameran är inställt på iso 1600 så behöver du bara hälften så mycket ljus som på iso 800 samt en fjärdedel så mycket ljus som iso 400.

Det stora problemet dock är att ju högre iso som är inställt desto mer brus får bilden. detta hanteras dock väldigt bra i många nya kameror samt att det finns program för brus reducering.

För att styra iso behöver kameran vara inställd på P, S/TV, A/AV och M (inte alla märken/modeller som kan det på alla dessa lägen dock)

 

Slutsats:

För en korrekt exponerad bild gäller det att hitta balansen mellan slutare och bländare samt att välja vart i iso skalan man vill vara.  Det finns aldrig bara ett sätt att exponera en och samma motiv.

Vill man ha kort skärpedjup får man öppna bländaren och ha snabbare slutare som kompensation. vill man ha länge skärpedjup får man stänga bländaren och en längre slutartid som följd.

Det är en gungbräda där bländare är ena sidan, slutare den andra och iso är mitt punkten som de gungar på. Som bilden nedan illustrerar. Vill fotografen ha längre slutar tid så sänks den sidan men då måste bländarsidan åk uppåt. Dock blir det korrekt exponerat hur gungbrädan än står (iso siffra ej utskrivet då det bara är teoretisk exempel ).

gungbrada

 

För de som vill se lite mer direkt hur iso bländare och slutar påverkar bilder kan ni titta in på denna sidan.

Kamera simulator

Alla bilder och illustrationer är godkända för användning av fotografen och illustratören.
×